ไทย—Thailändska

คุณใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณกลัวหรือเผชิญกับความรุนแรงหรือไม่ คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมี การสนับสนุนและต้องการมีคนพูดคุยถึงสถานการณ์เหล่านั้นๆ กับคุณ เราคือ KVINNOJOUREN I ÖSTERÅKER โทรศัพท์ 08-540 600 16 เราทำงานภายใต้ความเป็นส่วนตัวและให้คำแนะนำ ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใดๆ เราพร้อมที่จะเผชิญหน้าและให้การช่วยเหลือ ต่อผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิด อย่างเช่น •ความรุนแรงทางร่างกายในทุกรูปแบบ •ความรุนแรงทางจิตและการกดขี่ •ความรุนแรงทางเพศและการถูกบังคับ •ความรุนแรงในการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ •ความรุนแรงในกาิรทำลายทรััพย์ัสิน •ความรุนแรงต่อเกียรติยศและการกดขี่ •ความละเลย •ฉนวนป้องกันความรุนแรง การข่มขู่ใครบางคนหรือให้ความรุนแรงต่อบุคคลใดๆ เป็นสิ่งต้องห้าม ตามกฎหมายในประเทศสวีเดน คุณไม่ต้องแบกรับความรุนแรงที่คุณสัมผัสอยู่ คุณสามารถขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณได้ เราขอแนะนำและเสนอ: •การโทรศัพท์หรือการพูดคุยสนับสนุนทางโทรศัพท์ •ให้ที่พักที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับผู้หญิงและเด็ก •สนับสนุนการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจบริการสังคม และการดูแลสุขภาพ •การสนับสนุนที่มีทนายความและในการพิจารณาคดี •เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิของคุณ •ไม่ระบุชื่อและไม่มีการลงทะเบียน หากคุณจำเป็นติดต่อเราที่: โทรศัพท์ 08-54060016 ทุกวัน 8.00 น.-22.00 น. อีเมล: kvinnojoureniosteraker@gmail.com เราทำงานเพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต่อผู้หญิงและเด็กที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เราเป็นพรรคการเมืองทางศาสนาและการเมืองที่รวมกันในอุดมคติ เราเป็นสมาชิกของ Roks, องค์การสตรีแห่งชาติสำหรับวารสาร ในประเทศสวีเดน