ไทย—Thailändska

คุณใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณกลัวหรือเผชิญกับความรุนแรงหรือไม่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมี การสนับสนุนและต้องการมีคนพูดคุยถึงสถานการณ์เหล่านั้นๆ กับคุณ เราคือ KVINNOJOUREN I ÖSTERÅKER โทรศัพท์ 08-540 600 16เราทำงานภายใต้ความเป็นส่วนตัวและให้คำแนะนำ ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใดๆเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าและให้การช่วยเหลือ ต่อผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิด อย่างเช่น•ความรุนแรงทางร่างกายในทุกรูปแบบ •ความรุนแรงทางจิตและการกดขี่•ความรุนแรงทางเพศและการถูกบังคับ•ความรุนแรงในการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ•ความรุนแรงในกาิรทำลายทรััพย์ัสิน•ความรุนแรงต่อเกียรติยศและการกดขี่•ความละเลย•ฉนวนป้องกันความรุนแรง การข่มขู่ใครบางคนหรือให้ความรุนแรงต่อบุคคลใดๆ เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในประเทศสวีเดนคุณไม่ต้องแบกรับความรุนแรงที่คุณสัมผัสอยู่คุณสามารถขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณได้เราขอแนะนำและเสนอ:•การโทรศัพท์หรือการพูดคุยสนับสนุนทางโทรศัพท์•ให้ที่พักที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับผู้หญิงและเด็ก•สนับสนุนการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจบริการสังคมและการดูแลสุขภาพ•การสนับสนุนที่มีทนายความและในการพิจารณาคดี•เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิของคุณ•ไม่ระบุชื่อและไม่มีการลงทะเบียน หากคุณจำเป็นติดต่อเราที่: โทรศัพท์ 08-54060016 ทุกวัน 8.00 น.-22.00 น.อีเมล: info@kvinnojoureniosteraker.seเราทำงานเพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อผู้หญิงและเด็กที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเราเป็นพรรคการเมืองทางศาสนาและการเมืองที่รวมกันในอุดมคติ