Filipino

Nakatira ka ba sa isang relasyon kung saan ikaw ay natatakot o napapailalim sa karahasan? Sa palagay mo ba kailangan mo ng suporta at ng taong tagapagsalita tungkol sa iyong sitwasyon? Tagapangalaga sa mga kababaihan (women’s shelter) sa ÖSTERÅKER Telepono 08-540 600 16.Kami ay nagtatrabaho ayon sa nararapat na patakaran at libre ang lahat ng payo.Itinutuon namin … Fortsätt läsa Filipino