Nederlands

Leef je in angst of heb je te maken met geweld?

Heb je het gevoel dat je hulp nodig hebt, iemand om over je situatie te praten, ondersteuning om

jouw situatie te veranderen? Dan zijn wij er voor jou:

KVINNOJOUREN in ÖSTERÅKER

tel.: 0046 8 540 600 16 / email: kvinnojoureniosteraker@gmail.com

Wij helpen vrouwen die met geweld te maken hebben of hebben gehad:

• fysiek geweld

• psychologisch geweld

• seksueel geweld

• economisch geweld

• materieel geweld

• geweld naar aanleiding van eerwraak

• nalatigheid

• isolatie

• onderdrukking

Wij bieden:

• een gesprek met één van onze medewerkers, telefonisch of als u ons bezoekt

• beschermende huisvesting (onderdak) voor vrouwen en kinderen

• ondersteuning in het contact met de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie, sociale /

gezondheidsdiensten

• ondersteuning bij het inschakelen van een advocaat en tijdens de rechtszaak

• informeren je over jouw rechten

• volledige anonimiteit

Wij werken strikt vertrouwelijk en ons advies is gratis.

Wij zijn een maatschappelijke non-profit organisatie, die onafhankelijk is van enige politieke partij en religie.

Wij werken aan het tegengaan van alle vormen van fysiek en psychologisch geweld tegen vrouwen en kinderen in hun directe omgeving.

Volgens de Zweedse wet is het verboden om iemand te bedreigen of bloot te stellen aan geweld.

Je bent dan ook nooit schuldig aan geweld waaraan je wordt of bent blootgesteld.

Wij kunnen je helpen om jouw situatie te veranderen.

Je kunt ons 7 dagen per week tussen 8:00 en 22:00 bellen: 0046 8 540 600 16

Of stuur ons een email: info@kvinnojoureniosteraker.se