ไทย—Thailändska

คุณใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณกลัวหรือเผชิญกับความรุนแรงหรือไม่
คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมี การสนับสนุนและต้องการมีคนพูดคุยถึงสถานการณ์เหล่านั้นๆ กับคุณ

เราคือ KVINNOJOUREN I ÖSTERÅKER

โทรศัพท์ 08-540 600 16
เราทำงานภายใต้ความเป็นส่วนตัวและให้คำแนะนำ ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใดๆ
เราพร้อมที่จะเผชิญหน้าและให้การช่วยเหลือ ต่อผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิด

อย่างเช่น
•ความรุนแรงทางร่างกายในทุกรูปแบบ
•ความรุนแรงทางจิตและการกดขี่
•ความรุนแรงทางเพศและการถูกบังคับ
•ความรุนแรงในการเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ
•ความรุนแรงในกาิรทำลายทรััพย์ัสิน
•ความรุนแรงต่อเกียรติยศและการกดขี่
•ความละเลย
•ฉนวนป้องกันความรุนแรง

การข่มขู่ใครบางคนหรือให้ความรุนแรงต่อบุคคลใดๆ เป็นสิ่งต้องห้าม
ตามกฎหมายในประเทศสวีเดน
คุณไม่ต้องแบกรับความรุนแรงที่คุณสัมผัสอยู่
คุณสามารถขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณได้
เราขอแนะนำและเสนอ:
•การโทรศัพท์หรือการพูดคุยสนับสนุนทางโทรศัพท์
•ให้ที่พักที่ได้รับการคุ้มครองสำหรับผู้หญิงและเด็ก
•สนับสนุนการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจบริการสังคม
และการดูแลสุขภาพ
•การสนับสนุนที่มีทนายความและในการพิจารณาคดี
•เราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิของคุณ
•ไม่ระบุชื่อและไม่มีการลงทะเบียน

หากคุณจำเป็นติดต่อเราที่:

โทรศัพท์ 08-54060016 ทุกวัน 8.00 น.-22.00 น.
อีเมล: info@kvinnojoureniosteraker.se
เราทำงานเพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ต่อผู้หญิงและเด็กที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
เราเป็นพรรคการเมืองทางศาสนาและการเมืองที่รวมกันในอุดมคติ