För Socialtjänst

Behöver ni göra en placering i skyddat boende?

Kvinnojouren i Österåker kan tillhandahålla ett trivsamt boende där vi tar emot kvinnor och deras barn (pojkar såväl som flickor) och även eventuella husdjur.

Boendet håller säkerhetsklass 2 (skalskydd och fasta samt bärbara larm) och ligger centralt med gångavstånd till affärer, vårdcentral, skola och kollektivtrafik.

Vi har också möjlighet att hämta upp de skyddsbehövande med egen bil inom Stockholm och Uppsala län.

Vi erbjuder samtalsstöd individuellt och i grupp samt möjlighet till fortsatt kontakt efter utflytt.

 

Kvinnojouren i Österåker har bedrivit skyddat boende sedan 1998.

Vi har två anställda och ca 25 volontära jourkvinnor som kontinuerligt utbildas i samtalsstöd.

Vi nås på telefon 08-540 600 16 alla dagar i veckan kl 8-22.

Vi kan ta emot placeringar vardagar mellan 8-17.

Telefonnummer: 08-540 600 16

Mailadress: info@kvinnojoureniosteraker.se

 

 

 

Vi arbetar med att enligt Socialstyrelsens författningssamling ta fram gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta för att säkerställa kvaliteten på vår verksamhet.

Vi har även ett digitalt journalsystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Kvinnojouren är en ideell verksamhet, men vid placeringar arbetar vi efter socialtjänstlagen och Socialstyrelsens bestämmelser.