македонски – Makedonska

Дали живеете во врска во која што се плашите или сте изложени на насилство?

Дали чувствувате дека ви треба поддршка и некој со кого сакате да разговарате за вашата ситуација?

ПОМОШ ЗА ЖЕНИ ВО ÖSTERÅKER телефон 08-540 600 16

Работиме по принципот на доверливост и сите совети се бесплатни

Им се обраќаме на жените кои што биле жртви на насилство во интимните односи

• Физичко насилство во која било форма

• Психичко насилство и угнетување

• Сексуално насилство и принуда

• Економско насилство

• Материјално насилство

• Насилство и угнетување поврзано со чест

• Занемарување

• Изолација

Заканувањето некому или изложувањето некого на насилство е забрането според шведскиот закон

ВИЕ никогаш не сте виновни за насилството што го доживувате

Можете да добиете помош и поддршка за да ја промените вашата ситуација

Ние нудиме:

• Телефонска поддршка или поддршка за време на посета

• Заштитено сместување за жени и деца

• Поддршка во контакт со властите како што се полицијата, социјалните служби и здравствената заштита

• Поддршка од страна на адвокат и во текот на судењето

• Можеме да ве информираме за вашите права

• Анонимност и без регистрација

Доколку е потребно, контактирајте не:

08-54060016 секој ден 8-22 часот

Електронска пошта: info@kvinnojoureniosteraker.se

Работиме да се спротивставиме на сите форми на физичко и психичко насилство против жените и децата во блиските односи

Ние сме непартиско и верски необврзано непрофитно здружение

Ние сме членови на Unizon, националната организација за итни служби за жени и девојки во Шведска