Här Finns Hjälp

 • Personligt stöd
 • Juridiskt stöd
 • Organisationer som arbetar med opinionsbildning, utbildning och information
 • Stödorganisationer för män

Personligt stöd

Kvinnofridslinjen — 020-50 50 50

Du kan ringa till oss på Kvinnofridslinjen
för att få stöd och information
om du har blivit slagen, hotad,
illa behandlad eller haft sex mot din vilja.

Är du släkt med någon
eller vän till någon
som har varit med om det,
kan du också ringa till oss.

Vi har alltid öppet,
det är alltid någon som svarar i telefonen
och det är gratis.

Ingen kan se på din telefonräkning
att du har ringt hit.
Du får vara anonym,
alltså inte säga vem du är.

På den här webbplatsen
kan du läsa om hur vi arbetar
och vilket stöd vi kan ge dig.

 

ATV – alternativ till våld—https://atv.se

ATV är ett behandlings och kompetencenter som arbetar med våld i nära relationer.

De arbetar både med våldsverkaren och utsatta kvinnor och barn.

Juridiskt stöd

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndighetens hemsida samlar svar på vanliga frågor för dig som blivit utsatt för brott , där kan du söka hjälp med ersättning och övrig information.

Vi samarbetar med flera advokatbyråer som är specialiserade  och med lång erfarenhet i frågorna.

Kontakta oss för hjälp att komma i kontakt. Det är av yttersta vikt att en erfaren jurist medverkar / medföljer vid en eventuell polisanmälan.

Organisationer som arbetar med opinionsbildning, utbildning och information

 • UNIZON  www.unizon.se
  • Kvinno och tjejjours rörelse
 • 1000 möjligheter— www.1000mojligheter.se
  • 100 möjligheter är en ideell organisation som hjälper dig upp till 25 år.
   Vi vilar på en feministisk grund och utöver vårt stödarbete bedriver vi även förebyggande arbete
   på skolor, fritidsgårdar och förenings o näringsliv för att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld
 • Q-jouren för kvinnor i missbruk— Q jouren Väst och Stockholm finns www.qjouren.se
 • FATTA – mot sexuellt våld—www.fatta.nu
 • RFSL-Brottsofferjour—www.rfsl.se
 • RÄDDA BARNEN —www.raddabarnen.se
  • Chattverksamhet
 • BRIS —www.bris.se
  • Ideell barnrättsorganisation med chatt och telefon verksamhet
 • ECPAT Sverige—www.ecpat.se
 • UN WOMEN Sverige www.unwomen.se
  • Nationell svensk kommitte som stödjer FN:s jämnställdhetsorganisation, och följer upp hur
   Sverige lever upp till kvinnokonventionen.
 • GAPF -Glöm aldrig Pela och Fadime riksförening—www.gapf.se
  • Riksorganisation mot hedersvåld
 • Varken hora eller kuvad—www.varkenhoraellerkuvad.se
  • En feministisk och antirasistisk rörelse
 • Kvinna till kvinna— www.kvinnatillkvinna.se
  • Stödjer kvinnors organisering i konfliktområden
 

Stödorganisationer för män

VOOV -Jourhem åt djur så att våldsutsatta kan fly  http://voov.nu/

Front Page