Här finns hjälp

Personligt stöd

Kontakta Kvinnojouren i Österåker – 08-540 600 16

Vi stödjer och hjälper kvinnor och barn som utsatts för fysisk och psykisk misshandel, hot eller sexuella övergrepp.
Vår verksamhet vänder sig till alla som blir utsatta för våld i nära relationer, och till oss kan du vända dig oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller relationsform.

Vi registrerar inte någon som ringer till oss och du kan välja att vara anonym när du har kontakt med oss.

Alla jourkvinnor i Österåkers kvinnojour har avlagt ett tystnadslöfte.

Stöd i olika former utifrån dina speciella behov och önskemål. Akut skyddat boende åt dig och dina barn om du har behov av det.

Du kan ringa eller maila oss.
På telefon nås vi varje dag mellan 08.00 och 22.00.

Tel: 08-540 600 16

Mail besvaras oftast inom 24 timmar på vardagar: info@kvinnojoureniosteraker.se

Du kan även chatta med oss på onsdagar mellan 12.00 och 14.00 samt söndagar mellan 18.00 och 19.00. Du hittar vår chatt på
unizonjourer.se

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 – https://kvinnofridslinjen.se

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd och information om du har blivit slagen, hotad, illa behandlad eller haft sex mot din vilja. Är du släkt med någon eller vän till någon som har varit med om det, kan du också ringa hit.

Kvinnofridslinjen har alltid öppet, det är alltid någon som svarar i telefonen och det är gratis. Ingen kan se på din telefonräkning att du har ringt hit. Du får vara anonym, alltså inte säga vem du är.

På den här webbplatsen kan du läsa om hur Kvinnofridslinjen arbetar och vilket stöd du kan få.

 

ATV – Alternativ till våld – https://atv.se

ATV är ett behandlings- och kompetenscenter som arbetar med våld i nära relationer.

De arbetar både med våldsverkaren och utsatta kvinnor och barn.

Juridiskt stöd

Brottsoffermyndigheten – http://www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndighetens hemsida samlar svar på vanliga frågor för dig som blivit utsatt för brott , där kan du söka hjälp med ersättning och övrig information.

Vi samarbetar med flera advokatbyråer som är specialiserade  och med lång erfarenhet i frågorna.

Kontakta oss för hjälp att komma i kontakt. Det är av yttersta vikt att en erfaren jurist medverkar / medföljer vid en eventuell polisanmälan.

Organisationer som arbetar med opinionsbildning, utbildning och information

 • UNIZON  www.unizon.se – Riksförbund för kvinno- och tjejjourer
 • 1000 möjligheter – www.1000mojligheter.se
  • 1000 möjligheter är en ideell organisation som hjälper dig upp till 25 år.
   De vilar på en feministisk grund och utöver sitt stödarbete bedriver de även förebyggande arbete på skolor, fritidsgårdar och förenings- och näringsliv för att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld.
 • Q-jouren för kvinnor i missbruk – Q jouren Väst och Stockholm – www.qjouren.se
 • FATTA – mot sexuellt våld – www.fatta.nu
 • RFSL-Brottsofferjour – www.rfsl.se
 • RÄDDA BARNEN – www.raddabarnen.se
  • Chattverksamhet
 • BRIS – www.bris.se
  • Ideell barnrättsorganisation med chatt- och telefonverksamhet
 • ECPAT Sverige – www.ecpat.se
 • UN WOMEN Sverige – www.unwomen.se
  • Nationell svensk kommitté som stödjer FN:s jämnställdhetsorganisation, och följer upp hur Sverige lever upp till kvinnokonventionen.
 • GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime riksförening – www.gapf.se
  • Riksorganisation mot hedersvåld
 • Varken hora eller kuvad – www.varkenhoraellerkuvad.se
  • En feministisk och antirasistisk rörelse
 • Kvinna till kvinna – www.kvinnatillkvinna.se
  • Stödjer kvinnors organisering i konfliktområden

Stödorganisationer för män

VOOV – Jourhem åt djur så att våldsutsatta kan fly  

http://voov.nu/