Shqip- Albanska

Jeton në një maredhënje në të cilën je e maltretuar apo e frikësuar? E ndjen se ke nevojë për mbësjtetje apo dikë që të bisedosh rreth situatës tënde. 

Strehimorja për femra në Österåker telefoni 08 540 600 16

Ne punojmë nën zotimin e heshtjes dhe konsultat janë gratis.

Ne i’u drejtohemi femrave që janë të Cilat janë të maltretuara në lidhje

⁃ Cdo lloj i maltretimit fizik

⁃ Maltretim psiqik dhe shtypje

⁃ Dhunë seksuale dhe detyrim

⁃ Dhunë ekonomike

⁃ Shtypje apo dhunë nderi / morali

⁃ Mospërfillje 

⁃ Izolim

Të maltretosh ose kërcënosh dikë sipas ligjit Suedez është e ndaluar

TI nuk je asnjëherë fajtore për dhunën që ushtrohet ndaj teje.

Ti mund të ndihmohesh dhe përkrahesh në situatën tënde 

Ne ofrojmë:

⁃ biseda mbështetëse përmes telefonit ose vizitave

⁃ Vendbanime (strehimore) të sigurta për gra dhe fëmi

⁃ Mbështetje gjatë kontaktit me organet shtetërore si: policinë, socialin apo mjekësinë.

⁃ Mbështetje te avokati apo gjatë gjykimit

⁃ Në ju informojmë rreth të drejtave të juaja.

⁃ Anonimitet dhe asnjë lloj regjistrimi

Për ndihmë na kontaktoni në

0854060016 Cdo ditë 8-22

Mail: info@kvinnojoureniosteraker.se
Ne punojmë pë të kundërshtuar Cdo maltretim fizik apo psiqik kundë grave dhe fëmijëve në lidhje të ngushta.