Shqip- Albanska

Jeton në një maredhënje në të cilën je e maltretuar apo e frikësuar? E ndjen se ke nevojë për mbësjtetje apo dikë që të bisedosh rreth situatës tënde. 

Strehimorja për femra në Österåker telefoni 08 540 600 16

Ne punojmë nën zotimin e heshtjes dhe konsultat janë gratis.

Ne i’u drejtohemi femrave që janë të Cilat janë të maltretuara në lidhje

⁃ Cdo lloj i maltretimit fizik

⁃ Maltretim psiqik dhe shtypje

⁃ Dhunë seksuale dhe detyrim

⁃ Dhunë ekonomike

⁃ Shtypje apo dhunë nderi / morali

⁃ Mospërfillje 

⁃ Izolim

Të maltretosh ose kërcënosh dikë sipas ligjit Suedez është e ndaluar

TI nuk je asnjëherë fajtore për dhunën që ushtrohet ndaj teje.

Ti mund të ndihmohesh dhe përkrahesh në situatën tënde 

Ne ofrojmë:

⁃ biseda mbështetëse përmes telefonit ose vizitave

⁃ Vendbanime (strehimore) të sigurta për gra dhe fëmi

⁃ Mbështetje gjatë kontaktit me organet shtetërore si: policinë, socialin apo mjekësinë.

⁃ Mbështetje te avokati apo gjatë gjykimit

⁃ Në ju informojmë rreth të drejtave të juaja.

⁃ Anonimitet dhe asnjë lloj regjistrimi

Për ndihmë na kontaktoni në

0854060016 Cdo ditë 8-22

Mail: kvinnojourenosteraker@gmail.com

Ne punojmë pë të kundërshtuar Cdo maltretim fizik apo psiqik kundë grave dhe fëmijëve në lidhje të ngushta.

Ne jemi shoqatë jo qeveritare dhe jo fetare, jemi anëtarë të Roks, organizatës së grave në Suedi.