Polski

Czy żyjesz w związku, w którym boisz się lub jesteś narażona na przemoc?
Czujesz, że potrzebujesz pomocy i kogoś z kim możesz porozmawiać o twojej sytuacji  KVINNOJOUREN I ÖSTERÅKER telefon 08-540 600 16 
 
Działamy z zachowaniem poufności, nasze doradztwo jest darmowe 
 
Zwracamy się do kobiet, które narażone są na przemoc w bliskich relacjach 
– Przemoc
 fizyczna w każdej formie 
– Przemoc
 psychiczna i prześladowanie
– Przemoc na tle sexualnym 
– Przemoc
 ekonomiczna 
– Przemoc
 materialna 
– Przemoc
 honorowa 
– Zaniedbywanie
 
– Izolowanie 
 
Grożenie komuś lub narażanie na przemoc jest zabronione przez szwedzkie prawo. 
TY nie ponosisz winy za przemoc, na która byłaś narażona
Możesz otrzymać pomoc i wsparcie by zmienić twoja sytuacje. 
 
Oferujemy:
– Rozmowy wsparcia przez telefon lub podczas spotkania 
– Chronione
 zakwaterowanie dla kobiet i dzieci 
– Pomoc
 w kontakcie z instytucjami, jak na przykład: policja, socialtjänstsłużba zdrowia 
– Wsparcie
 adwokata oraz podczas procesu 
– Mozemy
 poinformować cię o twoich prawach 
– Anonimowosc
 i brak rejestru 
 
W razie potrzeby skontaktuj sie z nami: 
08-54060016 we wszystkie dni od 8 do 22. 
mail info@kvinnojoureniosteraker.se
 
Pracujemy by przeciwdziałać wszystkim typom przemocy psychicznej oraz przemocy fizycznej 
przeciwko kobietom i dzieciom w bliskich relacjach 
Jesteśmy organizacja non-profit nie związana z religia oraz partiami politycznymi