Om Kvinnojouren i Österåker

Vi stödjer och hjälper kvinnor och barn som utsatts för fysisk och psykisk misshandel, hot eller sexuella övergrepp.
Vår verksamhet vänder sig till alla som blir utsatta för våld i nära relationer, och till oss kan du vända dig oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller relationsform. Vi strävar efter att vårt arbete ska vara inkluderande. Detta vill vi göra bland annat genom att belysa hur heteronormativiteten i vårt samhälle bidrar till osynliggörandet av HBTQ+ personer.

Kvinnojouren i Österåker är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi är helt fristående från kommunernas socialförvaltningar och andra myndigheter.

Vi registrerar inte någon som ringer till oss och du kan välja att vara anonym när du har kontakt med oss.

Alla jourkvinnor i Österåkers kvinnojour har avlagt ett tystnadslöfte.

Stöd i olika former utifrån dina speciella behov och önskemål.
 
Akut skyddat boende åt dig och dina barn om du har behov av det.
 

Du kan ringa eller maila oss.
På telefon nås vi varje dag mellan 08.00 och 22.00.

Tel: 08-540 600 16

Mail besvaras oftast inom 24 timmar på vardagar:
info@kvinnojoureniosteraker.se
Du kan även chatta med oss på onsdagar 12.00-14.00 och söndagar 18.00-19.00. Du hittar vår chatt via denna länk
 
 

Vi tillhör organisationen Unizon

Vi tillhör organisationen Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.